Croeso i EGLWYS JEWIN

Capel Hanesyddol yng Nghanol Llundain

Cyngerdd Nadolig Jewin

Ers dwy flynedd bellach mae Jewin wedi cynnal Cyngerdd Nadolig i godi ymwybyddiaeth o'r capel, ac i ddwyn cymaint o aelodau o'r gymuned Cymry Llundain ynghyd i ddathlu cychwyn tymor y Nadolig. Bu i’r ddau Gyngerdd werthu allan yn gyfan gwbl ac mae wedi bod yn bleser i groesawu bron i 800 o bobl i Jewin. Dan arweiniad Huw Edwards yr ydym wedi bod yn hynod ffodus gyda’r nifer o artistiaid sydd wedi cymryd rhan yn ein dathliad, gan gynnwys Siân Phillips, Dafydd Iwan, Casi Wyn, Bronwen Lewis, myfyrwyr o'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd, plant o gôr Ysgol Iau Llangennech, a Hannah Stone, y Delynores Frenhinol.

 

Ni bydd cyngerdd yn 2018, er mwyn cefnogi y gyngerdd mawreddog er budd yr Ysgol Gymreag ar nos Sadwrn yr 28fed o Hydref..

Gwyn Hughes Jones

Gwyn Hughes Jones

Siân Phillips

Siân Phillips

Lleisiau Siambr Cymru

Lleisiau Siambr Cymru

Gwyn Hughes Jones a Ieuan Jones

Gwyn Hughes Jones a Ieuan Jones

Huw Edwards a Ieuan Jones

Huw Edwards a Ieuan Jones

London Welsh Male Voice Choir

London Welsh Male Voice Choir

Ieuan Jones gyda Siân Phillips

Ieuan Jones gyda Siân Phillips

Poster2015

Poster2015

Capel Jewin 2013

Ieuan Jones gyda Siân Phillips