top of page

All Sunday services at 10.45am unless otherwise stated.


12/11/23 Y Gweinidog
19/11/23 Y Parch Anthony Williams
26/11/23 Y Gweinidog

3/12/23 Y Parch. Ddr. Arglwydd Leslie Griffiths
10/12/23 Christmas Service
17/12/23  NB 3pm Y Parch Anthony Williams
No services on 24/12, 31/12 and 7/1/24 
14/1/24 Y Gweinidog
21/1/24 Y Parch. Anthony Williams
28/1/24 Y Parch. Ddr. Arglwydd Leslie Griffiths
4/2/24 Y Parch. Judith Morris
11/2/24 Y Gweinidog
18/2/24 Y Parch. D Gwylfa Evans
25/2/24 Y Gweinidog

3/3/24 Y Parch. John Owen
10/3/24 Y Gweinidog

Sunday Services

Events

Please see here for details of this Autumn's local Ecumenical meetings.

Y Gymdeithas 2023-24
 

Cymdeithas Ddiwylliannol Jewin 2023-24
'
Gwell dysg na golud'

Llywydd a Chadeirydd:

Y Parch. Richard Brunt

 

Ysgrifennydd:

Y Parch. Anthony Williams

mw7552798@gmail.com

 

Trysorydd:

Mary Evans

Rhaglen y Tymor

 

Rhagfyr 9fed

1pm

Pysgod a sglodion gyda carolau

Dan ofal John Morris
 

Ionawr 16eg 2024

7.15pm

Cyfarfod Gweddi

Dan ofal Llinos Morris
 

Chwefror 10fed

2pm

Darlith gan Y Parch. Richard Brunt

Melbourne

Lluniaeth gan Esther Harries-Jones
 

Mawrth 2il

1pm

Cinio Gwyl Ddewi

Gwraig Wadd: Anwen Rees

Adloniant i’w drefnu

Lluniaeth gan Iago Griffith a Maria Jones

bottom of page