top of page

Gwasanaethau'r Sul am 10.45am os na nodir yn wahanol 
Astudiaeth Feiblaidd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis am 1pm

 

Gwasanaethau'r Sul

7/4/24 Y Parch. Judith Morris

14/4/24 Y Gweinidog

21/4/24 Y Parch. Anthony Williams

28/4/24 Mr Alistdair Wilson-Gough

5/5/24 Y Parch. Trefor Lewis, BD

12/5/24 Mr Marc John Williams

19/5/24 Y Gymanfa-manylion i ddilyn

26/5/24 Y Parch. D. Gwylfa Evans

2/6/24

9/6/24 Y Gweinidog

16/6/24 Y Barnwr Tudor Owen

23/6/24 Y Parch. Anthony Williams

30/6/24 Y Parch. Carwyn Arthur BSc., BD

Cymdeithas Ddiwylliannol Jewin 2024-25
'
Gwell dysg na golud'

 

Yn ystod misoedd Hydref-Mawrth

Llywydd a Chadeirydd:

Y Parch. Richard Brunt

 

Ysgrifennydd:

Y Parch. Anthony Williams

mw7552798@gmail.com

 

Trysorydd:

Mary Evans
 

bottom of page