top of page

Gwasanaethau'r Sul am 10.45am os na nodir yn wahanol 
Astudiaeth Feiblaidd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis am 1pm

 

Gwasanaethau'r Sul

4/2/24 Y Parch. Judith Morris

11/2/24 Y Gweinidog

18/2/24 Y Parch. D Gwylfa Evans

25/2/24 Y Gweinidog

3/3/24 Y Parch. John Owen

10/3/24 Y Gweinidog

17/3/24

24/3/24 Mr Rhys ab Owen

29/3/24 Y Groglith: Y Parch. Anthony Williams

31/3/24 Y Pasg

7/4/24 Y Parch. Wyn Rhys Morris

14/4/24 Y Gweinidog

21/4/24 Y Parch. Anthony Williams

28/4/24 Mr Alistdair Wilson-Gough

5/5/24 Y Parch. Trefor Lewis, BD

12/5/24 Mr Marc John Williams

19/5/24 Y Gymanfa-manylion i ddilyn

26/5/24 Y Parch. D. Gwylfa Evans

2/6/24

9/6/24 Y Gweinidog

16/6/24 Y Barnwr Tudor Owen

23/6/24 Y Parch. Anthony Williams

30/6/24 Y Parch. Carwyn Arthur BSc., BD

Cymdeithas Ddiwylliannol Jewin 2023-24
'
Gwell dysg na golud'

Llywydd a Chadeirydd:

Y Parch. Richard Brunt

 

Ysgrifennydd:

Y Parch. Anthony Williams

mw7552798@gmail.com

 

Trysorydd:

Mary Evans

Rhaglen y Tymor

 

Chwefror 10fed

2pm

Darlith gan Y Parch. Richard Brunt

Melbourne

Lluniaeth gan Esther Harries-Jones
 

Mawrth 2il

1pm

Cinio Gwyl Ddewi

Gwraig Wadd: Anwen Rees

Adloniant i’w drefnu

Lluniaeth gan Iago Griffith a Maria Jones

bottom of page