Gwasanaeth 10.45yb 

Oedfa Undebol - Seion, Ealing Green 

Dydd Sul y 23ain o Fawrth 3.00yh

01-03-20 - Y Parch Anthony Williams

08-03-20 - Y Gweinidog

15-03-20 - Mr Rhys ab Owen

22-03-20 - Y Parch Robert Parry

29-03-20 - Y Barch Judith Morris

05-03-20 - Y Parch Dafydd Owen

12-04-20 - Y Gweinidog

19-04-20 - Y Parch Eifion Roberts

26-04-20 - Y Parch Wyn Rhys Morris

03-05-20 - Y Parch Anthony Williams

10-05-20 - Y Gweinidog

 

Sundays Services at 10.45am

unless noted.  

Oherwydd y Coronafirws ni chynhelir gwasanaethau na chyfarfodydd ar hyn o bryd. 

Fel Eglwys gweddiwn dros yr holl rhai sydd eisioes wedi ei effeithio gan yr haint a phawb sy'n gofalu amdanynt.

Due to the Coronavirus services are currently suspended.

 

Capel Jewin 2013