Gwasanaeth 10.45yb 

Ar ol cyfnod maith o fethi cynnal ein gwasanaethau yn y capel ‘rydym yn golygu cael ein gwasanaeth cyntaf yn Jewin ar fore Sul Mehefin 13eg.pan fydd ein gweinidog yn ein gwasanaethu.Mae hyn wrth gwrs yn ddibynol fod y rheolau yn caniatau - gobeithiwn y gorau!

13-06-21 - Y Gweinidog

20-06-21 - Y Parch Lesley Griffiths

28-06-21  Y Parch Alun Tudur, Caerdydd

 

Sundays Services at 10.45am

unless noted.  

We hope, restrictions allowing, to resume services on Sunday, the 13th of June, when our Minister will lead the service. 

We look forward to worshipping together again.