top of page

Gwasanaeth 10.45yb 

06-03-22 - Y Parch Lesley Griffiths

13-03-22 - Y Parch Richard Brunt

20-03-22 - Y Parch Marc John Williams- Caerdydd 

27-03-22- Dan ofal yr aelodau

03-04-22- Y Parch Anthony Williams

10-04-22 - Y Parch Trefor Lewis

 

17-04-22 - Y Parch Richard Brunt

 

24-03-22- Y Parch John Tudno Williams

 

01-05-22 - Y Parch Peter Dewi Richards

 

08-05-22 - Y Parch Richard Brunt 

 

15-05-22- Y Gymanfa Ganu

 

22-05-22- Y Parch Lesley Griffiths

 

29-05-22- Y Parch Carwyn Arthur

 

05-06-22- Y Parch Wyn Rhys Morris 

Our services are at 10.45 unless otherwise noted. 

Eisteddfod y Plant (Eisteddfod Ysgolion Sul Llundain) 

Dydd Sadwrn y 26ed of Fawrth

2'o gloch y prynhawn

Capel Jewin

bottom of page