top of page

Gwasanaethau'r Sul am 10.45am os na nodir yn wahanol.

Gwasanaethau'r Sul

12/11/23 Y Gweinidog

19/11/23 Y Parch. Anthony Williams

26/11/23 Y Gweinidog

3/12/23 Y Parch. Ddr. Arglwydd Leslie Griffiths

10/12/23 Gwasanaeth Nadolig

17/12/23 3pm Y Parch. Anthony Williams

Dim oedfaon ar y 24/12, 31/12 a'r 7/1/24

14/1/24 Y Gweinidog

21/1/24 Y Parch. Anthony Williams

28/1/24 Y Parch. Ddr. Arglwydd Leslie Griffiths

4/2/24 Y Parch. Judith Morris

11/2/24 Y Gweinidog

18/2/24 Y Parch. D Gwylfa Evans

25/2/24 Y Gweinidog

3/3/24 Y Parch. John Owen

10/3/24 Y Gweinidog

Digwyddiadau

Gweler yma am fanylion y cyfarfodydd Ecwmenaidd lleol dros gyfnod yr Hydref

Cymdeithas Ddiwylliannol Jewin 2023-24
'
Gwell dysg na golud'

Llywydd a Chadeirydd:

Y Parch. Richard Brunt

 

Ysgrifennydd:

Y Parch. Anthony Williams

mw7552798@gmail.com

 

Trysorydd:

Mary Evans

Rhaglen y Tymor


Rhagfyr 9fed

1pm

Pysgod a sglodion gyda carolau

Dan ofal John Morris
 

Ionawr 16eg 2024

7.15pm

Cyfarfod Gweddi

Dan ofal Llinos Morris
 

Chwefror 10fed

2pm

Darlith gan Y Parch. Richard Brunt

Melbourne

Lluniaeth gan Esther Harries-Jones
 

Mawrth 2il

1pm

Cinio Gwyl Ddewi

Gwraig Wadd: Anwen Rees

Adloniant i’w drefnu

Lluniaeth gan Iago Griffith a Maria Jones

bottom of page