top of page

Croeso i EGLWYS JEWIN

Capel Hanesyddol yng Nghanol Llundain

Cyngerdd Nadolig Jewin

Ers dwy flynedd bellach mae Jewin wedi cynnal Cyngerdd Nadolig i godi ymwybyddiaeth o'r capel, ac i ddwyn cymaint o aelodau o'r gymuned Cymry Llundain ynghyd i ddathlu cychwyn tymor y Nadolig. Bu i’r ddau Gyngerdd werthu allan yn gyfan gwbl ac mae wedi bod yn bleser i groesawu bron i 800 o bobl i Jewin. Dan arweiniad Huw Edwards yr ydym wedi bod yn hynod ffodus gyda’r nifer o artistiaid sydd wedi cymryd rhan yn ein dathliad, gan gynnwys Siân Phillips, Dafydd Iwan, Casi Wyn, Bronwen Lewis, myfyrwyr o'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd, plant o gôr Ysgol Iau Llangennech, a Hannah Stone, y Delynores Frenhinol.

 

Ni bydd cyngerdd yn 2018, er mwyn cefnogi y gyngerdd mawreddog er budd yr Ysgol Gymreag ar nos Sadwrn yr 28fed o Hydref..

Gwyn Hughes Jones

Gwyn Hughes Jones

Siân Phillips

Siân Phillips

Lleisiau Siambr Cymru

Lleisiau Siambr Cymru

Gwyn Hughes Jones a Ieuan Jones

Gwyn Hughes Jones a Ieuan Jones

Huw Edwards a Ieuan Jones

Huw Edwards a Ieuan Jones

London Welsh Male Voice Choir

London Welsh Male Voice Choir

Ieuan Jones gyda Siân Phillips

Ieuan Jones gyda Siân Phillips

Poster2015

Poster2015

bottom of page